2019/2020 01.07.2019  -  29.06.2020
Vejledning
Holdene i Ringsted IF Gymnastik er opdelt i breddehold og øvede/konkurrence hold, afhængig af niveau og træningsintensitet.
 
Breddehold: Hold hvor der ikke er udtagelse og/eller krav om at du tidligere har gået til gymnastik. Her er plads til alle, men vi arbejdes seriøst med kvalitet i gymnastikken og personlig udvikling.  
 
Konkurrence/øvede hold: Hold hvor der stilles nogle krav til dig som gymnast for at kunne deltage. Det kan være at du skal have gået til gymnastik i et vist antal år, skal kunne nogle bestemte ting eller at der er udtagelse på holdet. På et konkurrencehold er det instruktøren/instruktørerne som vurdere, hvilket niveau du har, og hvad du kan/skal deltage i. Hvis du tilmelder dig et hold, og instruktøren vurderer, at du ikke har det niveau som holdet kræver, vil instruktøren i samarbejde med dig og bestyrelsen se hvad der findes af andre muligheder i foreningen.

Krudtugler Forår (KUF)

Forældre-barn Forårshold 

For både drenge og piger fra 1-3 år (som selv kan gå). Sammen  med mor/far arbejder vi videre med den legende tilgang til gymnastik. Her vil være mulighed for at lave koldbøtter, hoppe i trampolin og udfordre motorikken på forskellige måder, bl.a. i ribberne. Der vil måske blive svedt, men det vigtigste er at det opleves sjovt at gå til gymnastik. Alt der kræves er, at man har mod på bevægelse og et godt humør.
 
Vi følger skolernes ferier og helligdage. Holdet har første træning søndag 15. marts 2020 og sidste træning søndag 7. juni 2020.  Holdet deltager IKKE i sommeropvisningen.

Husk: Først tilmeld barnet til hold Krudtugler Forår. Her skal barnets profil benyttes. Dernæst tilmeld en forældre til hold Krudtugler Forår (forælder). Anvend her jeres forældreprofil. Der må kun tilmeldes en voksen pr. barn.  

Vi ses!

Tilmeld/Læs mere - (1)

Krudtugler Forår (forældrer) (KUFf)
 Ledsager til barn på hold Krudtugler Forår skal tilmelde sig her. 
 
Ved spørgsmål, kontakt instruktør Jonas Bertelsen på lindemann.bertelsen@gmail.com
Tilmeld/Læs mere - (1)

TeamGym micropiger (TGmcP)
Holdnavn:
TeamGym Micropiger
 
Kategori:
Konkurrence/øvet hold
 
Alder (fødselsår):
7-9 år (2010-2012)
 
Beskrivelse:
Konkurrencegymnastik er talentudvikling. Holdet henvender sig til piger som gerne vil yde en indsats både til træning og der hjemme. Det er en forudsætning, at du har gået til gymnastik før og allerede kan stå på hænder samt lave et araberspring.
Vi stiller op i Teamgym Talentrækkerne med to hold, vores 2. og 3. hold. Konkurrencen afvikles over to runder, begge runder på Sjælland. Alle gymnaster deltager i rytmeserie, men kun 6 springer i hver springomgang.
Vi stiller op i Teamgym Elite-rækkerne med ét hold, vores 1. hold. Holdet deltager i Regionalmesterskaberne samt to afdelinger af Danmarksserien. Alle gymnaster deltager i rytmeserie, men kun 6 springer i hver springomgang.
1. holdets træning forlænges med 30 minutter pr. træning, hvilket betyder de træner til kl.18.30 tirsdag og kl.17.30 fredag. Den forlængede træning sker når holdene er sat, efter ca. en måneds træning.
Alle 3 hold deltager i SjællandsCup i starten december.
 
Hjemmetræning: I perioder af sæsonen kan det være nødvendigt med hjemmetræning, hvilket både gælder rytme, spring og styrke. Hjemmetræning kan være nødvendigt for hele holdet eller for enkelte gymnaster. Det kræver god styrke at lave spring med fart på, så det er derfor vigtigt at det ligger til barnets natur at stå på hænder, lave vejrmøller eller anden form for træning dagligt.  
 
Yderligere info: Vi er seriøse, og vi forventer du prioriterer din træning højt. Det forventes man deltager til alle ekstra træninger (2-3 stk) samt alle konkurrencer (3-4 stk).
 
Konkurrencegymnastik kræver engagerede forældre. Holdet har en lukket facebookgruppe, hvor information fra trænere gives og evt. afbud til træning meldes.
 
I kontingentet er der indregnet dragt, licens, 3 x deltager gebyr til hhv. SjællandsCup december 2019, 2 afdelinger af Talentrækkerne/2 afdelinger af Danmarksserien. For piger som kommer på 1. holdet kommer der ekstra kontingent som bl.a. dækker udvidet træningstid.
 
Forældreinformation:
Udtaget konkurrencehold, hvor der ligges vægt på, at man kommer til alle træninger, samt hjemmetræning efter behov. Hvis i ikke nåede udtagelsen i maj, kan i prøve at kontakte os. Der vil være et opstartsmøde i starten af sæsonen, hvor vi fortæller om at gå til TeamGym. På mødet skal der også vælges 2 forældre til at indgå i RPV (Ringstedpigernes venner). De to forældre skal stå for tilmelding til konkurrencer mm. Der er også forældre fra mini- og juniorpigerne repræsenteret i RPV, og da de er godt inde i sagerne, kan man trække på erfaring der. 
 
Om instruktøren:
Trænerne har stor erfaring, både selv som udøvere og som trænere. De sætter en stor ære i at udvikle og dygtiggøre holdet – og har samtidig fokus på, at det skal være sjovt at gå til gymnastik.
 
Kontakt trænerteam:
Tlf.: 30736763, mail: jacobsonderris@gmail.com  
 
Periode:          
27. august – 19.juni
 
Kendte datoer:
Der vil være konkurrencer og opvisninger i: december, januar, marts, april, maj og juni. Nogle måneder er det alle tre hold der skal afsted, andre måneder kun et af holdene. De endelige datoer vil blive meldt ud på infomødet: fredag d. 13. september kl. 17.00-18.00             
 
Andre udgifter:
For nye piger, vil der være udgifter til køb af træningsdragt/hættetrøje. Da det sociale er vigtigt på et hold, kan der også komme udgifter til sociale arrangementer.
 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

TeamGym minipiger (TGmP)
Holdnavn:
TeamGym minipiger  
 
Kategori:
Konkurrence/øvet hold  
 
Alder (fødselsår):
10-12 år (2007-2009)  
 
Beskrivelse:
TeamGym minipiger er et hvor der arbejdes målrettet med både spring og rytmegymnastikken. Som gymnast på holdet skal du have lyst til at lave en masse gymnastik, og være indstillet på at træne tre gange om ugen, samtidig med noget moment og styrke træning derhjemme. Du skal have dyrket gymnastik tidligere, kan lave en araber flik, stå på hænder i længere en 2 sek. og have en form for styrke og smidighed.
Holdet deltager i TeamGym konkurrencer, og tager ud til opvisninger med videre.
 
Som konkurrencegymnast skal man kunne lide at presse sig selv, arbejde selvstændigt og holde til at vi som trænere også presser pigerne.Vi trænere har derfor en forventning til, at pigerne prioriterer træning, weekends træning, konkurrencer og opvisninger. Vi har de bedste ambitioner, men disse kan kun realiseres, hvis både træner og gymnast har samme indstilling, derfor ser vi også at pigerne træner hjemme, og at de kommer friske og veludhvilet til alle træninger.
  
 
Forældreinformation:
Ved hver sæsonstart er der forældremøde, det er obligatorisk og der skal mindst være en repræsentant pr. gymnast. Der vil her blive givet informationer om vores intentioner og mål som trænere, praktiske informationer om sæsonen og hvad i som forældre kan forvente, når man har et barn på et konkurrencehold.
 
Om instruktøren:
Vi er erfarne instruktører, som selv har lavet Teamgym gymnastik i mange år, samt været trænere i mange år. Vi kommer med masser af energi, og høje forventninger til jer. Ligeledes kan i have store forventninger til os. Vi brænder for at se pigerne udvikle sig både i gymnastikken, men også se deres udvikling i selvtillid og selvstændighed.  
 
Kontakt trænerteam:
Caroline Møller Andersen – Tlf: 29895405 – E-mail: caroline_bubey@live.dk
 
Periode:          
August-juni
 
Kendte datoer:
Lokalopvisning i februar/marts
Sommeropvisning i juni. 
Derudover 4 konkurrencer (dato ikke fastlagt):
1 i december, 1 i januar, 1 i marts og 1 i april/maj.
Træningsweekend i oktober/november og januar 
 
Andre udgifter:
Udgifter til konkurrencedragter, træningsdragt, træningsweekender, licens m.m. sv.t. ca. 5000-6000kr om året. Pigernes personlige konkurrencelicens er en del af prisen for at gå på holdet. 
 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

TeamGym juniorpiger (TGjP)
Holdnavn:
TeamGym juniorpiger
 
Kategori:
Konkurrence/øvet hold  
 
Alder (fødselsår):
13-15 år (2004-2006)
 
Beskrivelse:
TeamGym juniorpiger, er et konkurrencehold som samarbejder og løfter i flok mod forårets konkurrencer. Udover at arbejde med de 3 discipliner i TeamGym, arbejdes der også med at flytte pigernes grænser på det mentale, fysiske og sociale plan.
Der er mødepligt til alle træninger og arrangementer og det forventes at der vises stor disciplin og engagement.
 
Da det er et konkurrencehold er det op til trænernes vurdering at udtage den enkelte gymnast efter en evt. prøveperiode.
 
Forældreinformation:
Ved hver sæsonstart er der forældremøde, det er obligatorisk og der skal mindst være en repræsentant pr. gymnast. Der vil her blive givet informationer om vores intentioner og mål som trænere, praktiske informationer om sæsonen og hvad i som forældre kan forvente, når man har et barn på et konkurrencehold.  
 
Om instruktøren:
Holdet trænes af Johan Sletø, Stine Andersen og Mickel Nielsen.
 
Kontakt trænerteam:
For spørgsmål kontakt træner Mickel Nielsen på mail mickel.nielsen@live.dk
 
Periode:
August-juni                             
 
Kendte datoer:
Lokalopvisning i februar/marts
Sommeropvisning i juni
4 konkurrencer (datoer er fastlagt endnu):
1 i december, 1 i januar, 1 i marts og 1 i april/maj
Træningsweekend i oktober/november og januar                              
 
Andre udgifter:
Udover kontingent kan der forekomme ekstra udgifter til dragt, overnatninger, træningslejrer mv. 
Den personlige konkurrencelicens til GymDanmark er indeholdt i kontingentet. 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

TeamGym minidrenge (TGmD)
Holdnavn:                                    
TeamGym minidrenge
 
Kategori:
Konkurrence/øvet hold
 
Alder (fødselsår):                      
Årgang 2003-2009 (man kan deltage som årgang 2010 efter aftale)
 
Forældreinformation:            
Træningen en som udgangspunkt lukket for forældre, men ved behov er man velkommen til at vente i glasburet. Der vi blive afholdt opstartsforældremøde hurtigst muligt efter opstart, hvor alle detaljer omkring træning, hjemmetræning og konkurrencer vil blive gennemgået. Ligeledes vil man her blive præsenteret for forældreforeningen og de forventninger vi instruktører har til både gymnaster og forældre. Der forventes fuld forældre opbakning og at træningen er prioriteret.
 
Kontakt trænerteam:              
lauramie.jensen@gmail.com / sms på 20944442
 
Beskrivelse:                                
TeamGym for Mini og Junior drenge er en gymnastikform der inkluderer et stort udvalg af spring på bane og trampet, samt rytmiske bevægelser af øget sværhed. Mini/Junior TeamGym bygger videre på det fundament der er etableret gennem micro-træningen, og grundspring sammensættes nu til kombinationer med målrettet instruktion på individuelt niveau. 
Træningen foregår intensivt og du skal derfor have lyst til at lave en masse gymnastik med træning 3 gange 2 timer om ugen.
Vi forventer at du deltager i alle træninger og udviser mødedisciplin.
Mini/Junior TeamGym er ikke et begynderhold og du skal derfor have dyrket gymnastik tidligere eller udvise et naturligt talent. Ud over lyst til at springe, skal du have mod på at arbejde koncentreret med rytme.
Vi forventer at du hjemmetræner og at der er fuld forældreopbakning. Vi er et seriøst og ambitiøst konkurrencehold der arbejder for at etablerer et udvidet gymnastisk fundament i en tillidsfuldt og god atmosfære med fokus på gymnastik og holdånd. Der vil være testtræninger og der kan forekomme udtagelse til holdet. Vores mål er at så mange drenge som muligt deltager i konkurrence i 2020, men reserver kan være nødvendig afhængig af niveau. Hele holdet deltager fælles i forårs- og sommeropvisning.
 
Om instruktøren:                      
 
Mini instruktører:
Christian, springinstruktør, har været instruktør på minidrengene igennem en årerække. Er god til at forklare teknik og møde drengene hvor de er. Er aktiv gymnast på Seniorherrerne.
Morten, springinstruktør, har været instruktør på micro- og minidrenge gennem en årerække, har også trænet piger. Er solid funderet i springteknik og har fokus på grundspring samt udvikling. Aktiv gymnast på SRmix.    Laura, rytmeinstruktør, har været instruktør på micro- og minidrenge gennem en årerække, har også trænet piger. Er fokuseret på at udvikle drengenes rytmiske forståelse. Primære kontaktperson for hele holdet
 
Periode:                                       
8. august 2019 – 13. juni 2020                          
 
Kendte datoer:                          
 • Træningsweekend d.22-23/11-19 (Stevns efterskole)
 • Test-konkurrence forventes lørdag d. 7/12-19 (Helsinge)
 • Konkurrence/RegionØst mesterrække:
 • 11-12. januar 2020 (junior - Roskild), 1-2. februar 2020 (mini – Farum) 
 • Talent runde 1 – 7. marts el. 14-15. marts Talent runde 2 – 18-19. april el. 25-26. april el. 9-10. maj Danmarksserien runde 1 – 21-22. marts (mini - Viborg), 28-29. marts (junior)
 • Danmarksserien runde 2 – 16-17. maj (mini – Farum), 30-31. maj (junior)
Der kan forekomme ændringer i datoerne ovenfor                
 
Andre udgifter:                          
 • Konkurrence dragt ca. 1000,-
 • Træningsdragt ca. 500,-
 • Træningsweekend ca. 300,-
 • Konkurrence licens ca. 250,-
 • Konkurrence deltagergebyr ca. 350,-
 • Ved deltagelse i Danmarksserien er der rejse til Jylland.
Tilmeld/Læs mere - (1)

TeamGym junior mix (TGjM)
Holdnavn:                                    
TeamGym junior mix
 
Kategori:
Konkurrence/øvet hold
 
Alder (fødselsår):                      
 
Beskrivelse:                                
TeamGym for er en gymnastikform der inkluderer et stort udvalg af spring på bane og trampet, samt rytmiske bevægelser af øget sværhed. Mini/Junior TeamGym bygger videre på det fundament der er etableret gennem micro-træningen, og grundspring sammensættes nu til kombinationer med målrettet instruktion på individuelt niveau. 
Træningen foregår intensivt og du skal derfor have lyst til at lave en masse gymnastik med træning 3 gange 2 timer om ugen.
Vi forventer at du deltager i alle træninger og udviser mødedisciplin.
Junior TeamGym er ikke et begynderhold og du skal derfor have dyrket gymnastik tidligere eller udvise et naturligt talent. Ud over lyst til at springe, skal du have mod på at arbejde koncentreret med rytme.
Vi forventer at du hjemmetræner og at der er fuld forældreopbakning. Vi er et seriøst og ambitiøst konkurrencehold der arbejder for at etablerer et udvidet gymnastisk fundament i en tillidsfuldt og god atmosfære med fokus på gymnastik og holdånd. Der vil være testtræninger og der kan forekomme udtagelse til holdet. Vores mål er at så mange drenge som muligt deltager i konkurrence i 2020, men reserver kan være nødvendig afhængig af niveau. Hele holdet deltager fælles i forårs- og sommeropvisning.
 
Forældreinformation:            
Træningen en som udgangspunkt lukket for forældre, men ved behov er man velkommen til at vente i glasburet. Der vi blive afholdt opstartsforældremøde hurtigst muligt efter opstart, hvor alle detaljer omkring træning, hjemmetræning og konkurrencer vil blive gennemgået. Ligeledes vil man her blive præsenteret for forældreforeningen og de forventninger vi instruktører har til både gymnaster og forældre. Der forventes fuld forældre opbakning og at træningen er prioriteret.
 
Om instruktøren:                      
 
Junior instruktører:
Emil, springinstruktør, har været instruktør på micro- og breddedrenge igennem en årerække, samt sidste del af juniorsæsonen 18/19. Er erfaren inden for konkurrence og brænder for udvikling og svære spring. Er aktiv gymnast på Seniorherrerne.
Magnus, springinstruktør, har været instruktør på juniordrengene i sæsonen 18/19 og brænder for udvikling og svære spring. Er aktiv gymnast på Seniorherrerne.
Josephine, rytmeinstruktør, har været instruktør på mini/juniordrenge gennem en årerække. Er fokuseret på at forfine drengenes rytmiske udtryk og har sans for detaljen. Forhenværende gymnast på Greve seniordamer.
 
Kontakt trænerteam:              
lauramie.jensen@gmail.com / sms på 20944442
 
Periode:                                       
8. august 2019 – 13. juni 2020                          
 
Kendte datoer:                          
 • Træningsweekend d.22-23/11-19 (Stevns efterskole)
 • Test-konkurrence forventes lørdag d. 7/12-19 (Helsinge)
 • Konkurrence/RegionØst mesterrække:
 • 11-12. januar 2020 (junior - Roskild), 1-2. februar 2020 (mini – Farum) 
 • Talent runde 1 – 7. marts el. 14-15. marts Talent runde 2 – 18-19. april el. 25-26. april el. 9-10. maj Danmarksserien runde 1 – 21-22. marts (mini - Viborg), 28-29. marts (junior)
 • Danmarksserien runde 2 – 16-17. maj (mini – Farum), 30-31. maj (junior)
Der kan forekomme ændringer i datoerne ovenfor                
 
Andre udgifter:                          
 • Konkurrence dragt ca. 1000,-
 • Træningsdragt ca. 500,-
 • Træningsweekend ca. 300,-
 • Konkurrence licens ca. 250,-
 • Konkurrence deltagergebyr ca. 350,-
 • Ved deltagelse i Danmarksserien er der rejse til Jylland.
Tilmeld/Læs mere - (1)

TeamGym seniorherrer (TGsH)
Holdnavn:
TeamGym seniorherrer
 
Kategori:
Opvisnings/ og konkurrencehold
 
Alder (fødselsår):
16+ år (2003 eller ældre)
 
Beskrivelse:
tekst for 2019/2020 er ikke klar...   
Holdbeskrivelse, træningsskitse og plan for 2019/2020 følger i løbet af juli.
 
Om instruktøren:
Holdet trænes af Henrik Stiboldt og Cecilie Eschricht
 
Kontakt trænerteam:
Kontakt instruktør Henrik Striboldt tlf 29446065, mail henrik_striboldt@hotmail.com for mere information.  
 
Periode:
August-juni          
 
Kendte datoer:  
Lokalopvisning i februar/marts
Sommeropvisning i juni
Konkurrencer og andre opvisninger
 
Andre udgifter: 
Den personlige konkurrencelicens til GymDanmark er indeholdt i kontingentet.   
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Grand Prix micro (GP6)
Holdnavn:
Grand Prix micro 6-8 år
 
Kategori:
Konkurrence/øvet hold
 
Alder (fødselsår):
6-8 år (2011-2013)
 
Beskrivelse:
 Er du en pige, der kan lide rytme, ballet, glimmer, spagat og split? Så er Grand Prix gymnastik måske noget for dig! Grand Prix gymnastik er en rytmisk konkurrencedisciplin. Vi tager til SM og DM samt opvisninger i løbet af hele året, så du skal være klar til at stå ude på gulvet, og gøre dit bedste, sammen med resten af dit hold.
Det er en dansepræget gymnastikform til musik. På holdet arbejder vi specielt med dans, ballet, smidigheds- og koordinationstræning, styrketræning, hop og balancer. Vi skal træne seriøst, men samtidig have det sjovt :)
 
Selvom dette er et konkurrencehold, så er det også det yngste hold i vores Grand Prix familie, og her du starter hvis du vil være grand prix gymnast.
Du behøver derfor ikke at have gået til gymnastik før, for at være med på holdet. Du skal bare have lyst til at være med, prøve og gøre dit bedste - og så skal du nok blive klar til opvisning og dygtig nok til at prøve at komme til konkurrencer.
 
Forældreinformation:
Grand Prix er et konkurrencehold. Vi deltager i konkurrencer i hele landet, samt opvisninger og forventer, at alle deltager hver gang.
 
Om instruktøren:
Anna-Sofie Vasehus Holck
Maia Olesen
 
Kontakt trænerteam:
annasofie.holck@gmail.com
maia.halkjaer@gmail.com
 
Periode:
September - maj/juni          
 
Kendte datoer:
Lokalopvisning i februar/marts
Evt. konkurrence, dato ikke fastlagt.                               
 
Andre udgifter:
Leje af dragt og træningssæt samt den personlige konkurrencelicens til GymDanmark er indeholdt i kontingentet. 
Der vil være ekstra udgifter til kørsel/forplejning til konkurrencer.  
 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Grand Prix mini 8-10 (GP8)
Holdnavn:
Grand Prix mini 8-10 år
 
Kategori:
Konkurrence/øvet hold
 
Alder (fødselsår):
7-10 år (2010-2012)
 
Beskrivelse:
Har du lyst til at gå til en rytmisk form for gymnastik. Hvor der bliver lagt vægt på koordination, motorik, rytmik? Så er Grand Prix gymnastik lige noget for dig!Grand Prix er rytmisk gymnastik, hvor vi har en fri serie samt håndredskab.Vi træner 2 gange om ugen, og du vil blive bedt om at lave lidt hjemmetræning.
Der vil også komme ekstra træning.
Samtidig med at vi træner seriøst, har vi det sjovt og hyggeligt sammen. For at gå på holdet, skal du være årgang 2010-2012. Du skal have lyst til at lære en masse ny gymnastik, og være klar til at stille dig ud på gulvet til konkurrencer og opvisninger.
Vi er et let øvet hold, så du skal helst have gået til gymnastik før.
 
Forældreinformation:
Grand Prix  er et konkurrencehold. Vi deltager i konkurrencer i hele landet, samt opvisninger og forventer, at alle deltager hver gang.
 
Om instruktøren:
Holdet trænes af Frederikke, Natascha og Kristina. ''''''''''''''''
Frederikke og Natascha er begge erfaren grandprix gymnaster i Ringsted, og har været med som mikro instruktør sidste år.
Kristina har 3 døtre, som alle dyrker grandprix gymnastik. Hun har været med til at starte det første mikrohold op i 2017/2018.
 
Kontakt trænerteam:
For mere information kontakt Kristina på mail: kristina.groth@outlook.dk 
 
Periode:  
August-juni   
 
Kendte datoer:
Lokalopvisning i februar/marts
Sommeropvisning juni
Derudover konkurrence, dato ikke fastlagt  
 
Andre udgifter:
Leje af dragt og træningssæt samt den personlige konkurrencelicens til GymDanmark er indeholdt i kontingentet. 
Der vil være ekstra udgifter til kørsel/forplejning til konkurrencer.
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Grand Prix mini 10-12 (GP10)
Holdnavn:
Grand prix mini 10-12
 
Kategori:
Konkurrence/øvet hold
 
Alder (fødselsår):
10-12 år (2008-2010)
 
Beskrivelse:
Har du lyst til at gå til en rytmisk form for gymnastik hvor der bliver lagt vægt på koordination, motorik, rytmik? Så er Grand Prix gymnastik lige noget for dig! Grand Prix er rytmisk gymnastik, hvor vi tager til opvisninger og konkurrencer (SM og DM).
Vi træner 2 gange om ugen, og du vil blive bedt om at lave lidt hjemmetræning. Der vil også komme nogle enkelte ekstratræninger. Samtidig med at vi arbejder seriøst, har vi det sjovt og hyggeligt sammen.
Du skal have lyst til at lære en masse nyt gymnastik, og være klar til at stille dig ud på gulvet til konkurrencer og opvisninger.
Vi er et øvet hold, så du skal have gået til gymnastik før.  
 
Forældreinformation:
Grand Prix er et konkurrencehold.
Vi deltager i konkurrencer i hele landet samt opvisninger, og forventer at alle deltager hver gang.
 
Om instruktøren:
 Holdet trænes af Lone og Emma. Lone har været Grand Prix træner i de seneste 7 år. Emma er træner på 2. år, og er selv aktiv senior Grand Prix gymnast
 
Kontakt trænerteam:
Hvis du ikke har gået til Grand Prix gymnastik før, skal instruktør Lone Frederiksen kontaktes inden tilmelding på 3059 7977 eller frederiksen7@me.com
 
Periode:
August-juni
 
Kendte datoer:
Lokalopvisning i februar/marts
Sommeropvisning juni
Derudover konkurrence, dato ikke fastlagt  
 
Andre udgifter:
Leje af dragt og træningssæt samt den personlige konkurrencelicens til GymDanmark er indeholdt i kontingentet. 
Der vil være ekstra udgifter til kørsel/forplejning til konkurrencer.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Grand Prix pige/junior/senior (GP13)
Holdnavn:
Grand prix Pige/Junior/Senior
 
Kategori:
Konkurrence/øvet hold
 
Alder (fødselsår):
13+ år (2006 eller ældre)
 
Beskrivelse:
Grand Prix gymnastik er en dansepræget konkurrence-gymnastik form til musik - både med og uden et håndredskab (bold, vimpel, tøndebånd eller tov).
 
På holdet arbejder vi specielt med dans, ballet, smidigheds- og koordinationstræning, styrketræning, hop, spring over gulv, balancer og selvfølgelig håndredskaber.
 
Kom og vær med og få nogle sjove, gode og spændende oplevelser sammen med andre piger på din alder - både til træningen og når vi er afsted til konkurrencer og opvisninger.
 
Holdet stiller op til konkurrencer inden for Grand Prix Rytme - både til Sjællandsmesterskab og Danmarksmesterskab og til mindre konkurrencer.
 
Pige/Junior/senior træner:
 • Pige: Tirsdag 17-19.30 i Ahorn, Fredag 16-18.30 i Bengerd
 • Junior: Tirsdag 18-20.30 i Ahorn, Fredag 16-18.30 i Bengerd
 • Senior: Tirsdag 19-21.30 i Ahorn, Fredag 16-18.30 i Bengerd 
 
Ud over de faste træningstider har vi også nogle få ekstra træninger om året.
 
Det er selvfølgelig en fordel, hvis du har gået til gymnastik før, men du er også meget velkommen hvis du har gået til dans, akro eller lignende, eller måske slet ikke har nogen tideligere erfaring.
 
Vi anbefaler, at du kommer og prøver holdet inden du tilmelder dig.  
 
Vi deltager i konkurrencer i hele landet, samt opvisninger og forventer, at alle deltager hver gang.
 
Om instruktøren:
 
Kontakt trænerteam:
Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om holdet: Mikala Klok Jørgensen på mail: mijr@regionsjaelland.dk eller tlf.: 26 84 82 68  
 
Periode:
August-juni
 
Kendte datoer:
Lokalopvisning i februar/marts
Sommeropvisning juni
Derudover konkurrence, dato ikke fastlagt
 
Andre udgifter:
Der vil være ekstra udgifter til kørsel/forplejning til konkurrencer. Leje af dragt og træningssæt samt den personlige konkurrencelicens til GymDanmark er indeholdt i kontingentet. 
 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

MS Performance (MSP)
Holdnavn:
MS Performance
 
Kategori:
Øvet hold m. udtagelse 
 
Alder (fødselsår):
16+ år (2003 eller ældre)
 
Beskrivelse:
MS Performance er et helt nyt hold der startede op i sidste sæson, som er åbent for alle, der gerne vil udvikle sig, og udforske gymnastikken og dansen og deres mange facetter. Det sociale vægtes højt på holdet, så vi kan skabe det bedste læringsmiljø, når vi er til træning.
 
I løbet af sæsonen skal vi arbejde med bl.a. floorwork, improvisation, tyngde, teknik og udtryk og meget mere! Et af holdets større fokusområder, vil være den personlige udvikling. Vi skal hele tiden arbejde på, hvordan vi kan blive bedre, men også lære hvad vi hver især er bedst til.
 
Det forventes at man, som udtaget gymnast på holdet prioritere træningerne, weekendtræninger og opvisninger, samt de sociale aktiviteter der vil dukke op i løbet af sæsonen.
 
Holdet er især en mulighed for:  
* Dig der ønsker udfordring og udvikling.
* Dig som har brug for supplement til andet hold. 
 
Man er mere end velkommen til at inviterer sine venner med! 
 
Kontakt trænerteam:
For spørgsmål, kontakt instruktørerne

Julie Marie Glerup på mail   julieglerup.jg@gmail.com

Karoline Genckel på mail   k.genckel@gmail.com

 
Periode:
August-juni
 
Kendte datoer:
Stenbrostævne i januar
Lokalopvisning i februar/marts
Sommeropvisning juni
 
Andre udgifter:
Kontingentet indeholder dragt, adgang til Stenbrostævne og andre stævner mv, samt et beløb til hygge eller ekstern halleje.
 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Art of Circles junior (hjulet) (AoCj)
Holdnavn:
Art of Circles junior (Showhold hjul Junior)
 
Kategori:
Konkurrence/øvet hold
 
Alder (fødselsår):
10-13 år (2006-2009)
 
Beskrivelse:
Har du lyst til en vild form for gymnastik? Vende på hovedet og lave shows hvor publikum gisper! Så er det vores hold du skal gå på. På "Art of Circles junior" træner vi grundlæggende og muskelopbyggende gymnastik, der bygger kroppen op til gymnastik i hjulet.Vi deler holdet i mindre grupper og træner både hjul, håndstand, vejrmøller, spring, rytme og mange andre færdigheder, der gør den enkelte gymnast kar til opvisninger i hjulet. 
 
Vi træner først de grundlæggende øvelser i hjulet. Derefter arbejder vi med sværere elementer. Vi arbejder i fællesskab hen imod en kreativt og showpræget opvisning, der indeholder rytmiske gulv og hjuløvelser alt afhængig af gymnastens/holdets niveau.
 
Det er vigtigt at træne og vedligeholde smidighed og styrke, derfor vil der være lidt hjemmetræning, svarende til ca. 20 min pr. uge.Desuden træner vi bestemte serier i hjulet. Når serien kan udføres korrekt kan gymnasten deltage i udtagelse til Hjulet Show +13 år og komme med holdet til opvisninger rundt i hele landet.   
 
Læg din telefon i omklædningsrummet.
 
Forældreinformation:
Der må påregnes udgifter til showdragt og sko.
Det forventes at forældre deltager når redskaberne skal flyttes i forbindelse med opvisninger og lign.
Det forventes at forældre deltager i kørsel til opvisninger og lign. Udgifter til ovenstående må påregnes.
 
Om instruktøren:
Hanne-Lise har dyrket hjulgymnastik rigtig mange år, og har deltaget i VM i hjulgymnastik i 2011. Er uddannet dommer og har dømt VM i Chicago. Uddannet yogalærer. Har undervist børn, unge og voksne i gymnastik i 10 år.
 
Kontakt trænerteam:
Showteamaoc@gmail.com eller tlf. 21908342
 
Periode:   
August-juni       
 
Kendte datoer:                          
Stenbrostævne i januar
Lokalopvisning i februar/marts
Sommeropvisning i juni
Evt. Søskovstævnet juni  
 
Andre udgifter:
Der oprettes event til køb af dragt.
Vi bruger sorte Converse sko som man selv skal anskaffe.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Art of Circles senior (hjulet) (AoCs)
Holdnavn:
Art of Circles senior (Showhold hjul Senior)
 
Kategori:
Konkurrence/øvet hold
 
Alder (fødselsår):
14+ år (2005 og ældre)
 
Beskrivelse:
Har du lyst til en vild form for gymnastik? Vende på hovedet og lave shows hvor publikum gisper! Så er det vores hold du skal gå på. På "Art of Circles senior"  træner vi grundlæggende og muskelopbyggende gymnastik, der bygger kroppen op til gymnastik i hjulet. Vi deler holdet i mindre grupper og træner både hjul, Håndstand, vejrmøller, spring, rytme og mange andre færdigheder, der gør den enkelte gymnast kar til opvisninger i hjulet. 
 
Vi træner først de grundlæggende øvelser i hjulet. Derefter arbejder vi med sværere elementer. Vi arbejder i fællesskab hen imod en kreativt og showpræget opvisning, der indeholder rytmiske gulv og hjuløvelser alt afhængig af gymnastens/holdets niveau.
 
Det er vigtigt at træne og vedligeholde smidighed og styrke, derfor vil der være lidt hjemmetræning, svarende til ca. 20 min pr. uge
Seniorgymnaster har ofte en central rolle i shows og det forventes at man deltager entusiastisk og vedholdene. Da vi træner sammen med juniorholdet skal man være en god rollemodel.  
 
Desuden træner vi bestemte serier i hjulet. Når serien kan udføres korrekt kan gymnasten deltage i udtagelse til Hjulet Show +13 år og komme med holdet til opvisninger rundt i hele landet.   
 
Læg din telefon i omklædningsrummet.
 
Forældreinformation:
Der må påregnes udgifter til showdragt og sko.
Det forventes at forældre deltager når redskaberne skal flyttes i forbindelse med opvisninger og lign.
Det forventes at forældre/eller en selv, hvis man har kørekort, deltager i kørsel til opvisninger og lign.
Udgifter til ovenstående må påregnes.
 
Om instruktøren:
Hanne-Lise har dyrket hjulgymnastik rigtig mange år, og har deltaget i VM i hjulgymnastik i 2011. Er uddannet dommer og har dømt VM i Chicago. Uddannet yogalærer. Har undervist børn, unge og voksne i gymnastik i 10 år.
 
Kontakt trænerteam:
Showteamaoc@gmail.com eller tlf. 21908342
 
Periode:
August-juni
 
Kendte datoer:
Stenbrostævne i januar
Lokalopvisning i februar/marts
Sommeropvisning i juni
Evt. Søskovstævnet juni                             
 
Andre udgifter:
Der oprettes event til køb af dragt.
Vi bruger sorte Converse sko som man selv skal anskaffe.
 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Hjulet Konkurrence aspirant (HKa)
Holdnavn:
Hjulet konkurrence aspirant
 
Kategori:
Breddehold
 
Alder (fødselsår):
6+ år (2013 eller ældre)
 
Beskrivelse:    
Hjul/Rhônrad er æstetisk gymnastik. Holdet træner én gang pr uge, enten mandag eller tirsdag. Niveauet er begynder/Let øvede. 
Når du træner i hjulet, udvikler du koncentration, koordination, balance, styrke og æstetik.På nybegynderholdet lærer du de grundlæggende øvelser og teknikker som gymnastikken kræver. Du vil grundigt og sikkert blive oplært til du selv har fuld kontrol over hjulet.
 
Du starter naturligvis med lidt lette øvelser, men du vil opleve, at det hurtigt går fremad.
På dette hold træner du sammen med vores øvede gymnaster. Det er en stor fordel, at I kan inspirerer hinanden. Vi har det sjovt og har et godt sammenhold, som du hurtigt bliver en del af.
 
Du går som minimum i 1. klasse for at starte på holdet. Hvis du går i 0. klasse og ønsker at gå til hjulgymnastik  kontaktes trænerne forinden
Se vores facebook-gruppe: Wheel gymnastics - Rhönrad/Hjul gym - Denmark
 
Forældreinformation:
Man kan godt vælge trænings dato enten mandag eller tirsdag.
 
Om instruktøren:
Naomi er uddannet idrætslærer, International rhönrad dommer og instruktør. Deltaget til VM med en tredje plads som bedste resultat. Træner uddannelse. Samt instruktør for leg og bevægeelse i Ringsted kommune.   Lars har en tysk træner uddannelse
 
Kontakt trænerteam:
naolars@os.dk eller 24466396/27513607.
  
Periode:
August-juni
 
Kendte datoer:                          
Lokalopvisning i februar/marts
 
Andre udgifter:
Leje af dragter 100-200,- pr sæson
 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Hjulet Konkurrence (HK)
Holdnavn:
Hjulet konkurrence
 
Kategori:
Konkurrence/øvet hold
 
Alder (fødselsår):
11+ år (2008 eller ældre)
 
Beskrivelse:
Det forventes at man kommer til tiden til alle træninger.
Vi træner seriøst og presser os selv til det yderste. Der trænes frem til DM og kvalifikation til VM.
Vi er åbne og imødekommende over for alle nye medlemmer.
 
Prøv noget nyt, prøv Rhönrad! Prøv idag, tøv imorgen!  
 
https://www.facebook.com/wojtek.iwanczuk.3/videos/2235758929838211/
 
Forældreinformation:
Det forventes at forældre i det omfang det er muligt hjælper til med kørsel til div. konkurrencer samt opvisninger.
 
Om instruktøren:
Naomi er uddannet idrætslærer, International rhönrad dommer og instruktør. Deltager til VM med en tredje plads som bedste resultat. Træner uddannelse. Samt instruktør for leg og bevægelse i Ringsted kommune.   Lars har en Tysk træner uddannelse
 
Kontakt trænerteam:
Naomi: 27 51 36 07
Lars: 24 46 63 96
 
Periode:
August-juni
 
Kendte datoer:
Lokalopvisning i februar/marts
Sommeropvisning i juni
DM I Sønderborg d. 26.10.19
VM I New York 2020                             
 
Andre udgifter: Leje af dragter 100-200,- pr sæson  
 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Spring/Rytme Mix (SRmix)
Holdnavn:
Spring/Rytme mix
 
Kategori:
Breddehold
 
Alder (fødselsår):
18+ år
 
Beskrivelse:
Vi skal som udgangspunkt have det sjovt med gymnastikken og sammenværdet i og omkring salen. Her på holdet er der plads til alle som har lyst til at lave gymnastik, ligegyldigt niveau eller alder.
 
Eneste krav for at gå på holdet er at man arbejder når man er i salen, det vil være 2 timer med fuld fart på og masser af grin og sved.
 
Der vil være en grundig opvarmning for at bygge grundformen op, spring med forskellige opstillinger samt rytmiske bevægelse til musik.
 
Holdet deltager i lokalopvisningen og sommeropvisningen, og hvis opbakning er til det tager vi også en tur til Stenbrostævne i januar måned.
 
Om instruktøren:
Jan er en erfaren gymnast og instruktør, med mange – rigtig mange! – historier i ærmet fra sin tid som elitegymnast og konkurrencetræner i en lang årerække. Han er en ”karismatisk” holdleder med et godt glimt i øjet og en inkluderende tilgang til nye (såvel som gamle) gymnaster. For Jan betyder fællesskab, sammenhold blandt gymnasterne meget – samtidig med at han kræver at man salen yder sit bedste, og anerkendende belønner indsatsen.   
 
Kontakt trænerteam:
jan@optimize.nu
 
Periode:
 August/september – juni                             
 
Kendte datoer:
Stenbrostævne i januar
Lokalopvisning i februar/marts
Sommeropvisning i juni
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Passivt medlemsskab (pm)
Opret passivt medlemsskab for sæson 2019-2020.
Tilmeld/Læs mere - (1)

RIF-medlemsskab for efterskole (ek)
Tidligere RIF-GYM medlemmer som nu går på efterskole kan tilmelde sig her, og fortsat være tilknyttet og frit træne med på sit gamle hold, når man er hjemme på fri-weekend.
Tilmeld/Læs mere - (1)
  Ringsted IF Gymnastikafdeling - Tværalle 8 - 4100 Ringsted